Categorie Category 5

Wat is het nut van een creditcheck

Creditcheck

De creditcheck: hoe kredietwaardig is je klant Alleen in Nederland wordt er jaarlijks een paar miljard euro aan facturen afgeboekt wegens oninbaarheid. De debiteur is failliet of in de schuldsanering terechtgekomen. BV’s en NV’s die zijn op gehouden te bestaan.…