Incassoprocedue - het gerechtelijke traject

Alleen als een minnelijke oplossing echt onmogelijk lijkt, stellen wij u voor om een incassoprocedure, de gerechtelijke procedure te starten. Wij starten alleen een incassoprocedure als de kans op toewijzing van de vordering aanzienlijk is en de debiteur ook verhaal lijkt te bieden. Anders kunt u beter alsnog een deal maken of wachten tot de debiteur weer geld heeft. Wij zorgen ervoor dat iedere ondernemer op een betaalbare manier zijn recht kan halen. 99% van de gerechtelijke procedures sluiten wij succesvol af.

Rechtbank Amsterdam