Incasso: Accountant niet betaald

Incasso: Accountant niet betaald

Accountant incassobureau

Een accountantskantoor heeft een klant die de rekeningen niet betaald. Na diverse niet nagekomen toezeggingen werd de vordering uit handen gegeven aan ons incassobureau. Er kwam per kerende post een brief: de accountant heeft prutswerk geleverd en de accountant heeft uren verzonnen. Dus ik betaal niet. Wij verzochten de debiteur om iets explicieter te zijn dan de term ‘prutswerk’. Ieder onderdeel wat vervolgens werd genoemd bleek niet buitensporig, op verzoek te zijn uitgevoerd en noodzakelijk. Niets aan de hand dus. Het probleem bleek meer van financiele aard. De debiteur betaalde de gehele vordering in termijnen van 1.800 euro per maand.

More Cases