Incasso: vorderingen failliet bedrijf geind voor curator

kleding incassobureau

Een curator van een failliet modehuis zat met vorderingen op diverse warenhuizen en webshops in verschillende landen. De opdracht: zoveel mogelijk proberen te innen, zónder kosten en gerechtelijke procedures.

Ons kantoor schreef ze aan, onderhandelde over het te betalen bedrag en kon zo het grootste deel van de vorderingen omzetten in liquide middelen ten bate van de boedel van het failliette modehuis.

More Cases