Juridisch: betaling van webshop teruggeeist

Portugal debt collection

Een ondernemer uit Portugal bestelde een apparaat bij een webshop in Nederland. Hij betaalde 4.000 euro vooruit. Het apparaat kwam maar niet. Na diverse verzoeken om levering en daarna om terugbetaling werd een advocaat ingeschakeld. Deze had de webshop niet overtuigd om het bedrag terug te betalen. Procederen is duur tegen advocaten tarieven, dus ging de kwestie daarna naar ons incassobureau.

Het bleek om een webshop te gaan die de gewoonte heeft om niet leverbare bestellingen niet terug te betalen. Althans, totdat de druk te hoog wordt. Na diverse onderhandelingen en toezeggingen kwam de webshop eigenaar nog steeds niet over de brug. Pas na een dagvaarding werd de hoofdsom betaald. Na nog een paar e-mails werden daarna ook de rente en de kosten betaald. Pff.

More Cases